طفلان مسلم

آرامگاه باصفای طفان حضرت مسلم،  40کیلومتری شمال شرقی کربا، در میانه بزرگراه بغداد –کربا ُ در کنار شهر «مسیّب» قرار دارد. وقتی دو فرزند مسلم، به نام ّ های محمد و ابراهیم، به کمک ِ مشکور زندانبان از زندان ابن زیاد گریختند، شب را به خانه زنی پناه آوردند. شوهر این زن، حارث بود و برای پیدا کردن دو کودک، بسیار تلاش کرده بود؛ شب که به خانه آمد ّ و متوجه شد دو کودک فراری در خانه وی هستند، صبح سر آن دو را جدا کرد، و بدنشان را به فرات انداخت و سرشان را پیش ابن زیاد برد تا جایزه بگیرد. ابن زیاد هم وقتی وضع را آنگونه دید، دستور داد گردن خود او را در همان محلّی که طفلان مسلم را به شهادت رسانده بود، جدا کنند. علاقه مندان ازکشورهای گوناگون ومناطق مختلف عراق، برای زیارت به ّ حرم طفلان مسلم مشرف میشوند.

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم