حمزه از نوادگان حضرت ابوالفضل

حمزه بن قاسم بن علی بن حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس بن علی بن ابیطالب :
كنیه او ابویعلی است و به «حمزة الغربی » شهرت دارد.
او از راویان حدیث و علمای بزرگوار شیعه بوده؛قبرش در جنوب حلّه در جزیره بین دجله و فرات (بین النهرین) و در روستای
«مزیدیه » واقع است.

 

 

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم