ابوهاشم جعفری

داوود بن قاسم ، فرزند اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب، معروف به ابوهاشم، از نواده های جعفر طیّار است.

نسب این بزرگوار از طرف مادر به محمد بن ابی بكر می رسد. او از اصحاب امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسكری: شمرده شده است. قبر ابوهاشم نیز در داخل ضریح، قرار دارد.

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم