برخی از مشاهیر اهل سنّت مدفون در بغداد

ابونواس شاعر معروف (ابوعلی حسن بن هانی)

نعمان بن ثابت بن فردوس (ابوحنیفه )

اهل کابل؛ اولین رئیس مذهب حنفی از مذاهب چهارگانه اهل سنّت. در سال 80 هجری قمری بدنیا آمد و در رجب 151 هجری قمری وفات یافت و در مقبره خیزرانیه بغداد دفن شد، که اکنون به نام منطقه « حیّ الاعظمیّه » مشهور است.
اهل سنّت او را « امام اعظم » لقب داد هاند. خود ابوحنیفه می گفت : اگر دوسالی که در محضر امام صادق شاگرد بودم، نبود هلاک شده بودم.

معروف کرخی بغدادی (وفات 200 هجری قمری )

ابومحفوظ کرخی (وفات 200 بغداد هجری قمری ) صوفیّه به وی اعتقاد فراوانی دارند.

بُشرحافی  (ابونصربن عبدالرحمن) ولادت 226 هجری قمری . نقل کرده اند که امام موسی کاظم علیه السلام از نزد خانه بُشرمی گذشت صدای غنا از خانه بُشر بلند بود؛ کنیزی از خانه بیرون آمد؛ امام پرسید: صاحب خانه آزاد است یا بنده کنیز جواب داد : امام فرمود : آری اگر بنده بود این چنین صدای آواز از خانه اش بلند نبود. بعد که بُشر این فرموده امام را شنید، شتابان و پابرهنه، عذرخواهان به دنبال امام دوید، به همین دلیل او را بُشر حافی (پابرهنه) نام نهادند. در کنار قبر بُشر، قبر خطیب بغدادی قرار دارد.

احمد بن حنبل بن هلال الشیبانی سال 164 هجری قمری در بغداد به دنیا آمد و در سال 241 در مقبره دارالحرب، کنار دجله به خاک سپرده شد، امّا اکنون از قبرش خبری نیست. نسبش به « ذی الثدیة » رئیس خوارج میرسد. در منطقه شیعه نشین کرّاده مسجدی به یادش ساخته شده است.

طبری (محمّد بن جریر بن غالب) تاریخ نگار برجسته وصاحب « تفسیرکبیر » و « تاریخ طبری »؛ ولادت، سال 224 هجری قمری درآمل

مازندران؛ وفات، 3 شوال سال 310 در بغداد.

ابن درید بصری صاحب کتاب جهره و مقصوره ، وفات 321 هجری قمری .

راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسینی بن محمّد بن مفضل محمّد، صاحب کتاب« مردات » و « محاضرات ». بعضی احتمال

داد هاند که شیعه باشد. در سال 565 هجری قمری در بغداد وفات یافت.

شیخ عبدالقادر گیلانی امام فرق هجری قمری ادریه، از فرقه های صوفیّه که به او لقب « قد ساعظم » داده اند و اهل سنّت در مقام او بسیار غُلوّ میکنند. قبرش درشارع الکفاح منطقه رصافه بغداد است.

ابن اب یالحدید مدائنی (شیخ عبدالحمید بن محمّد بن محمّد بن حسین)، شارح نهج البلاغه، تولّد 586 هجری قمری وفات 655 هجری قمری بغداد.

ابن جوزی(ابوالفرج عبدالرحمن بن علی حنبلی)ولادت 510 هجری قمری وفات 579 هجری قمری صاحب کتاب «الازکیاء » - قبرش درشارع الکفاح منطقه رصافه بغداد است.

مسجد جامع حیدرخانه یکی ازمساجد مهم شیعه در بغداد

مسجد جامع الخلفا یکی از مساجد مهم اهل سنّت در بغداد

برخی از اماکن تاریخی بغداد مرقد بهلول منطقه سوق الغزل مرقد قنبرعلی محلّه شورجه شارعه جمهوری زندان سندی بن شاهک جسرصرافیه منطقه کرخ و...

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم