مناره موجده

این مناره در  40کیلومتری غرب کربلا و سمت چپ راه عین ّ التمر قرار دارد. به آن موجده گفته اند، چرا که بر بلندی واقع شده و برای راهنمایی و راهیابی کاروانها و مسافران در شب بر بالای آن آتش میافروختند و به سان فانوس دریایی در صحرا بوده است.

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم