کلیسای اقیصر

کلیسای اقیصر، بر حسب آنچه از آثار باقیمانده برمیآید، تنها یک کلیسا نبوده بلکه شهر کلیمیان بوده که در قرن چهارم میلادی در آن میزیستهاند. مقبرهها و آثار قدیمی نیز در آن یافت شده است.

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم