نهر علقمه در کربلا

علقمی نام نهری است که از فرات جدا کردند و به کربلا و از آن جا به کوفه جریان یافت و همین، خود سبب آبادی کوفه شد» .گویند به ابنعلقمی خبر رسید که امام صادقّ چون جد خویش را زیارت کرده، خطاب به نهرّ فرموده است: تو چنین جاری هستی اما درّ روز عاشورا آبت را از جد من حسین دریغ داشتی؟! ابن علقمی با شنیدن این خبر، نهر را ُپر کرد و آب آن از جریان افتاد. این نهر از همین روی به « نهر علقمی» مشهور شد.

نهر علقمی که سابقاً در شرق حرم حضرت ابوالفضل جاری بوده، اکنون هیچ اثری از آن وجود ندارد و تنها خیابانی که گویا قبلاً جای نهر بوده، به همین نام نامیده میشود. نهری هم که هم اکنون از کنار مقام صاحب الزمان در شمال کربلا روان است و بنام « نهر الحسینیه» نامگذاری شده، گرچه آن هم شعبه ّ ای از شط فرات است، اما ارتباطی با نهر علقمی ندارد.

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم