کربلا و فرات کعبه زمزم

صفوان جمال میگوید از امام صادق(ع)شنیدم که فرمود: خداوند تبارک و تعالی برخی از سرزمینها را بر بعضی دیگر برتری داد؛ پاره ّ ای تفاخر و تکب ّ ر کردند و تعدادی از آنها ستم و تعدی نمودند از این رو مورد عقاب الهی قرار گرفتند؛ چرا که فروتنی در برابر خداوند را رها کرده بودند. تا آنجا که خداوند مشرکین را بر کعبه مسلّط نمود و آب شوری را به زمزم وارد کرد که طعمش از بین رفت. ولی زمین کربلا و آب فرات ، او ّ لین زمین و اولین آبی هستند که خداوند آنها را تقدیس کرد و به آنها برکت داد. سپس به کربلا فرمود : از آنچه خداوند به تو برتری داده سخن بگو ، مگر نه این است که زمینها و آبها بعضی بر بعضی دیگر تفاخر کردند؟ زمین کربلا عرضه داشت:

من زمین خدا هستم که مرا مقدس و مبارک آفرید شفا را در تربت و آب من قرار داد اما تفاخر نمیکنم بلکه در مقابل آنکس که این فضیلت را به من داده فروتن و ذلیل هستم. و بر زمینهای دیگر هم برتری جویی ندارم. بلکه خدا را شاکر و سپاسگزارم. پس خداوند سرزمین کربلا را گرامی داشت و بر تواضع آن افزود و بواسطه امام حسین و یارانش از آن سرزمین تشکر کرد.

سپس امام صادق 7فرمود:

من تَواضَع ِِللهِ َرَفَعُه اللهُ َو َمن تََکبَّر َو َضَعُه اللهُ تَعالی

کسی که برای خدا فروتنی کند. حق تعالی او را بالا می برد و کسی که تکبر کند، خداوند او را به زمین می زند.

 

 

 

 

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم