زمین کربلا و زمین کعبه

امام صادق فرمود:

زمین کعبه گفت: کیست مثل من و حال آن که خانه خدا، بر پشت من ساخته شده است که مردم از اطراف عالم بهسوی من میآیند و حرم خدا و محل امن او هستم. خداوند به او وحی فرمود: ساکت شو و آرام بگیر، فضلی که تو داریدر مقابل سرزمین کربلا فضلی نیست مگر به اندازه رطوبت سر سوزنی که در دریا فرو برند. و اگر تربت کربلا نبود، تو رافضیلت نمیدادم و اگر کسی که زمین کربلا او را در بر می گیرد، نبود، اصلا نه تو را میآفریدم و نه آن خانهای که به آنفخر کردی. پس آرام بگیر و در مقابل کربلا متواضع و ذلیل باش و در برابرش تکبر مکن و گرنه تو را در آتش می افکنم.

حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود:

« جبرئیل گفت: آن جا پاکترین مکانهای زمین است و حرمت آن از همه جا بیشتر است»

امام صادق علیه السلام فرمود: «زمین کعبه (به خود بالیده و) گفت: کجا مانند من پیدا می شود. در حالی که خداوند خانه اش را بر من قرار داده و مردم از هر راه دور و درازی به سوی من آیند. من حرم (برگزیده) خدا و محل امن اویم، خدای عزوجل به او وحی کرد: از فخر کردن دست بردار و آرام گیر.قسم به عزت و جلالم، فضیلت تو نسبت به زمین کربلا مانند اندک آب باقی مانده به سوزنی است که در دریایی زده باشند (که البته آن آب کم با آب دریا قابل قیاس نیست).اگر نبود تربت کربلا تو را نیز فضیلتی نمی دادم. اگر نبود آنچه زمین کربلا در بردارد تو و خانه ای که به آن افتخار می کنی هیچ کدام را نمی آفریدم. پس آرام باش و سر جای خویش قرار بگیر و در مقابل زمین کربلا متواضع و خوار و ذلیل باش و استنکاف مکن و تکبّر را واگذار و گرنه تو را در آتش جهنم رها کنم» .

و در روایت دیگر فرمود: «خدای تعالی بعضی از زمینها و آبها را بر بعضی دیگر ترجیح و برتری داد. پس بعضی از آنها بر یکخ یگر فخر فروشی کرده و برخی ستم کردند. هیچ آب یا زمینی نبود مگر این که خداوند آن را عقاب کرد، چون در برابر خداوند تواضع نکردند تا جایی که خداوند بر زمین کعبه مشرکان را مسلط کرد و بر آب زمزم آب شوری فرستاد که طعم و مزه ی آن را فاسد کرد. اما زمین کربلا اولین زمین و آب فرات اولین آبی بود که خداوند آن را تقدیس کرد و مبارک گردانید. پس از آن خطاب آمد: الآن که زمینها و آبها بر یکدیگر فخر کردند، (تو نیز) تکلم نما و بیان کن آن فضیلتی که خدای تعالی به تو اختصاص داده است. پس زمین کربلا به قدرت خداوند عزوجل چنین گفت:
من زمین مقدس و مبارک خداوندم، شفا در تربت و آب من است. البته مقصود من فخر فروشی نیست، بلکه من در مقابل خدایی که این عنایت را به من عطا کرده، خضوع و فروتنی می کنم. من نمی خواهم بر زمینهایی که پست تر از خودم هستند فخر فروشی (و تکبر) کنم، بلکه مقصودم از این گفتار شکرگزاری خداوند عزوجل است.خدای تعالی به خاطر فروتنی و شکرگزاری اش، او را به حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب او اکرام کرد.
سپس امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس برای خدا تواضع کند، خدای تعالی رتبه ی او را بلند کند و هر کس تکبّر ورزد، خدای عزوجل او را پست (و خوار) کند» .
ابن ابی جمهور احسائی گوید: از معصومین علیهم السلام روایت شده است: هنگامی که خدای تعالی زمین مکه را آفرید، زمین مکه خوشحال و مسرور گردید. خدای تعالی به او خطاب کرد: ای کعبه! آرام باش و سر جایت قرار بگیر. اگر نبود سرزمینی که کربلا نام دارد، تو را نمی آفریدم .
در ضمن روایت مفصلی آمده است: هنگامی که زمین کعبه فخر فروشی کرد و خود را بی نظیر خواند و گفت: من با فضیلت ترین مکانها بر روی زمینم، چرا که همه مأمورند هنگام نماز به سوی من متوجه شوند و هر کس استطاعت داشت باید به طواف من بیاید. ذبح حیوانات و دفن اموات نیز باید به طرف من باشد.

خدای تعالی به او فرمود: بیت المعمور از تو بهتر و بالاتر، و فضیلت عرش از بیت المعمور افزونتر است. ولی بیست و چهار هزار سال پیش از آفرینش تو و بقیه ی زمینها، زمین پاک و پاکیزه ای آفریده ام که شرافت و عظمت آن را صد هزار مرتبه از تو و بیت المعمور و عرش بیشتر و بالاتر قرار داده ام، و اگر به واسطه ی حرمت آن نبود تو و آسمانها و زمینها را نیز نمی آفریدم. پس از آن، خداوند، خصوصیاتی از زمین کربلا را این گونه بیان کرد:
آن زمینی است که تربتش را شفای هر دردی قرار داده ام. به فرشتگان عرش دستور داده ام هر روز به زیارت آن رفته و تربتش را برای تبرک به عرش آورند. قسم یاد کرده ام هر که در آن جا دفن شود عذابش نکنم و در قیامت از او حساب نکشم.
سپس فضیلت سجده بر آن خاک را بیان کرده و پس از آن فرمود: «آن زمینی است که در آن سبطِ پیامبر برگزیده ام سرور جوانان اهل بهشت ابی عبدالله الحسین همراه با خاندان پاک و یاران خوب (و باوفایش) در آن کشته و دفن شوند.
هنگامی که زمین مکه این خبر را شنید به شدت گریست.

 

 

 

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم