باب السدره کربلا

در شرح شافیه، از کتاب تسلیة المجالس، از یحیی بن مغیرة رازی نقل شده است: من نزد حریز بن عبدالحمید بودم که شخصی از اهل عراق وارد شد. حریز پرسید: از عراق چه خبر؟ گفت: هارون الرشید امر کرد به قطع درخت سدره که در زمین کربلا بود.حریز گفت: الله اکبر، حدیثی از پیامبر به ما رسیده که پیامبر سه بار فرمود: لََعن اللهُ قاطَع ّالسدرةِ و ما تاکنون معنایش را نفهمیده بودیم.مخفی نماند که درخت سدر، علامت قبر مقدس حضرت سید الشهداء  ّ بوده که در باب السدرة صحن ّ مقدس حضرت سید الشهداء قرارداشته است. مقصود هارون این بود که کسی قبر آن بزرگوار را نیابد و به زیارت آن حضرت نرود.

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم