تاریخ مرقد امام حسین (ع)

 

بنای مرقد امام حسین تاریخی به درازای چهارده قرن دارد:

61هجری قمری نخستین کسانیکه آرامگاه مبارک آن حضرت را ساختند، بنی اسد بودند که با راهنمایی

امام سجاد در روز12محرم سال61هجری قمری پیکر پاک سید الشهدا و یارانش را به خاک سپردند.

 65هجری قمری مختار بر مضجع امام ،گنبدی از آجر و گچ ساخت و دو در برای آن قرار داد.

 

132هجری قمری ابوالعباس سفاح، در کنار مرقد امام بنای سرپوشیدهای دیگر دایر کرد.

 

146هجری قمری ابوجعفر منصور، این بنای سرپوشیده را ویران کرد.

 

158هجری قمری مهدی عباسی، آن را از نو بنا کرد.

 

171هجری قمری هارون الرشید، بنای مزبور و گنبد را ویران کرد و درخت سدری هم که در کنار آن بود، برید.

 

193هجری قمری امین، بنای حرم را از نو برپا کرد.

 

236هجری قمری متوکل عباسی، مرقد امام را ویران کرد و زمین آن را شخم زد.

 

247هجری قمری منتصر عباسی، بنای حرم را بازسازی کرد، علویان و پیشاپیش همه، سید ابراهیممجاب به تدریج به زیارت امام و سکونت گزیدن در جوار مرقد امام روی آوردند.

 

273هجری قمری محمد بن محمد بن زید، رهبر قیام طبرستان، به تجدید بنا پرداخت.

 

280هجری قمری داعی علوی، گنبدی بر فراز قبر ساخت.

 

367هجری قمری عضد الدوله دیلمی، گنبدی با چهار رواق و ضریحی از عاج ساخت و برای شهر،

برج و بارو بنا کرد.

 

397هجری قمری عمران بن شاهین، مسجدی به نام خود متصل به رواق، بنا کرد.

 

407هجری قمری بر اثر سقوط دو شمع، حرم درآتش سوخت، حسن بن سهل وزیر، آنرا بازسازی کرد.

 

479هجری قمری ملک شاه سلجوقی، دیوار پیرامون حرم را نوسازی کرد.

 

620هجری قمری الناصر الدین الله عباسی، ضریحی برای مرقد امام ساخت.

 

767هجری قمری سلطان اویس جدایری، گنبد داخلی را ساخت و صحنی بر گرد مضجع امام بنا کرد.

 

786هجری قمری سلطان احمد بن اویس، دو گلدسته طلا بنا کرد و صحن را توسعه داد.

 

914هجری قمری شاه اسماعیل صفوی، حاشیههای حرم را تذهیب کرد و  12چراغدان طلا، به حرم هدیه کرد.

 

920هجری قمری شاه اسماعیل صفوی، صندوقی از چوب ساج برای ضریح ساخت.

 

932هجری قمری شاه اسماعیل صفوی دوم، ضریح مشبک و زیبایی از نقره، به مرقد امام هدیه کرد.

 

983هجری قمری علی پاشا، ملقب به وندزاده، گنبد را نوسازی کرد.

 

1032هجری قمری شاه عباس صفوی، ضریحی مسی ساخت و گنبد را کاشیکاری کرد.

 

1048هجری قمری سلطان مراد چهارم (عثمانی)، دستور داد گنبد را از بیرون با گچ سفید کنند.

 

1135هجری قمری همسر نادر شاه، اموال فراوانی را برای نوسازی گسترده در حرم امام ،در اختیار گذاشت.

 

1155هجری قمری نادرشاه افشار، بناهای موجود را تزیین کرد و هدیههای گرانبهایی به گنجینه هدیه کرد.

 

1211هجری قمری آقا محمد خان قاجار، دستور داد گنبد را به طلا آراستند.

 

1216هجری قمری وهابیها به کربلا یورش آوردند، ضریح و رواق را ویران کردند و اموال حرم را ربودند.

 

1227هجری قمری فتحعلی شاه قاجار، دستور داد بنا را نوسازی و ورقهای طلای روی گنبد را تعویض کنند.

 

1232هجری قمری فتحعلی شاه قاجار، ضریح نقرهای ساخت و ایوان را طلاکاری کرد.

 

1250هجری قمری فتحعلی شاه قاجار، گنبد و بارگاه را نوسازی کرد و گنبد حرم اباالفضل را نیز بر پا کرد.

 

1273هجری قمری ناصرالدین شاه، گنبد و بخشی از طلاکاری آن را نوسازی کرد.

 

1418هجری قمری با شروع انتفاضه، صدام گنبد مطهر را به توپ بست و قسمتی از طلاکاری آن از بین رفت. جنایتکاران بعثی مردمی را که به حرم پناه آورده بودند، به گلوله بستند و حمام خون به راه انداختند؛ آثار گلوله ها بر روی سنگهای داخل حرم، هنوز نمایان است.

 

1428هجری قمری بمنظور استفاده بیشتر از فضا ومحافظت زائران از سرما و گرما، صحن شریف اباعبدالله ، با سبک جدید مسقف گردید.

 

1431هجری قمری گلدسته های حرم حضرت اباالفضل  طلاکاری شد.

 

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم