مسجد نخیله

این جا، مسجد نخیله است؛ یاد آور رشادتهای لشکریان اسلام در قرن اول هجری. نخلیه، محلّی است نزدیك كوفه که در مسیر شام قرار دارد.
منطقه ی نخیله، از نظر سوقا لجیشی برای تمرینات
نظامی، تهیه تدارکات و استراحت نظامیان، مناسب و همواره اردوگاه نظامی جنگجویان بوده است.
لشكریان در اینجا اجتماع میكردند تا برای جنگ بیرون روند.

در سال 37 هجری

پس از آن که حضرت علی در جنگ صفین مجبور به پذیرش حکمیّت شد، مخالفت خود را با نتیجه حکمیت،اعلام کرد و از مردم خواست برای جنگ با معاویه در نخیله اجتماع کنند و سپاه امام از نخیله به مقصد شام حرکت کرد

در سال 41 هجری

سپاه ترتیب داد و آن را در نخیله گرد آورد و آماده جنگ با معاویه شد، ولی با توطئه های معاویه، قبل از جنگ، سپاه از هم پاشیده شد و مردم از اطراف امام پراکنده شدند و امام مجبور به پذیرفتن صلح شد.

در سال 60 هجری

عبیدالله بن زیاد، نخیله را مرکز و آمادگاه بر ضد امام حسین قرار داد.

در سال 65 هجری

نخیله وعدگاه شیعیان برای قیام توّابین بود. سپاه سواره نظام توّابین با شعار «یا لثارات الحسین »، از کوفه خارج شدند و به سمت
نخیله حرکت کردند.

در آخرالزّمان قبل از ظهور

در روایات مربوط به خروج سفیانی آمده است:

سفیانی یک سپاه ۱۳۰۰۰۰ نفریبه سوی کوفه گسیل میدارد، در رَوحا و فارُق فرود میآیند، سپس 600 نفر از آن ها حرکت کرده در نخیله، در محل قبر هود فرود میآیند و در روز عید، تهاجم خود را آغاز میکنند.

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم