مقام ابراهیم نبی

 

محققان برآنند كه محل تولّد حضرت ابراهیم، شهر «اُور »، از سرزمین بابل است. ابن بطوطه از محلی به نام بُرص (بُرس یا برس نمرود) میان حلّه و بغداد در عراق یاد كرده كه گفته اند زادگاه ابراهیم است. در نزدیکی این مقام، بر بلندای تپّه ای آثاری از پایه های منجنیق نیز وجود دارد که می گویند ابراهیم  را از آن جا به میان آتش پرتاب کرده اند.

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم