مسجد الراس

«مسجد الرأس» مسجدى است با بناى كهن كه در سمت غرب صحن حيدرى قرار دارد. شيخ جعفر محبوبه دربارۀ آن مى‌گويد:

مسجدى قديمى است كه منبرى ساخته شده از سنگ‌هاى بزرگ، در ديوارهاى آن ريشه دارد و همزمان با حرم علوى ساخته شده و «البراقى» آن را به شاه عباس اوّل نسبت مى‌دهد؛ همان‌طور كه در ميان مردم نجف نيز اين‌گونه شايع است.

شيخ محمد حرزالدين در شرح حال ميرزا هادى خراسانى، او را مردى اهل مطالعه در تاريخ توصيف كرده و اين سخن را از او نقل مى كند:

اين مسجد به نام مسجد الرأس شناخته شد و آن را غازان بن هولاكوخان بنا نهاد. ساخت آن يك سال كامل به طول انجاميد. غازان‌خان، ميان نجف و مسجد «حنانه» در وادى «ثويه» چادر زده بود تا اين‌كه بناى آن را كامل كرد.

در حاشيۀ كتاب «معارف الرجال» آمده است: «غازان خان در سال ٧٠٣ هجرى، برابر با ١٣٠۴ميلادى در رى درگذشت.

 

 

 

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم