امام قاضی ابو یوسف

 قاضی ابویوسف  از معروفترین شاگردان امام ابوحنیفه بود که تاْثیر بسیاری  نیز در شکل گیری مذهب حنفی داشته است.امروزه آثار به جای مانده از ابویوسف چون «اختلاف الامصار» ، «الرد علی سیر الاْوزاعی» و «الخراج» و «الجوامع» در حوزه ی اختلافات و کتبی چند در ابواب فقهی مختلف چون «کتاب الصلاه» و «کتاب الزکاه» و غیره از زمره ی منابع دست اول در مورد مذهب حنفی محسوب می شود. بدیهی است چنانکه ضروریست هر فقیه مسلمان در فتاوای خود به احادیث نبوی نیز توجه داشته باشد امام ابویوسف نیز همواره احادیث پیامبر (ص) را مورد عنایت ویژه ی خویش قرار می داد. شاید بتوان گفت که ابویوسف اولین شخصیتی بود که میان اندیشه ی اهل رأی و اهل حدیث جمع نمود و بیشترین توجه خویش را در فتاوای فقهی به احادیث پیامبر‹ص› گرفته است.

 ابو یوسف


قاضی ابو یوسف از فقیهان و عالمان مشهور اهل سنت است. او قاضی و فقیه عصر عباسی بود که داخل صحن خاک شده است.

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم