فضیلت مسجد براثا

بدانكه مسجد براثا از مساجد معروف و متبرّک است، و در بين بغداد و كاظمين در راه زائران واقع شده، ولى غالبا از فيض آن محروم بوده و با همه فضايل و شرافتى كه براى آن نقل شده مورد بى اعتنايى است.
حموى كه از مورّخان سال ششصد است، در كتاب «معجم البلدان» گفته: براثا محل هاى بود در طرف بغداد، در قبله كرخ، و در جنوب باب محول، و در آن مسجد جامعى بوده كه شيعيان در آن نماز مى خواندند كه خراب شده و نيز گفته: شيعيان ما از زمان راضى باللّه خليفه عباسى، در آن مسجد جمع میشدند، و سبّ [بدگويى] صحابه میكردند ولى به دستور راضى باللّه، ناگهان در آن مسجد ريختند، و هركه را يافتند گرفتند و حبس كردند، و مسجد را خراب و با خاك يكسان كردند.
شيعيان اين خبر را به امير الامراى بغداد » بحكم ما كافى «رساندند، او هم به تجديد بنا، و گسترش بناى مسجد، و محكم ساختن آن فرمان داد، و در بالاى مسجد اسم راضی باللّه را نوشت.
پيوسته آن مسجد آباد و محّل اقامه نماز بود، ولى پس از سال چهارصد و پنجاه تا الآن معطّل مانده! براثا پيش از بناى بغداد روستايى بوده، كه گمان مردم آن است كه حضرت امير مؤمنان عليه السّلام در زمانى كه به جنگ خوارج نهروان میرفت گذارش به آن جا افتاد، و در مسجد جامع مذكور نماز خواند، و در حمّامى كه در آن روستا بود وارد شد.
«براثا» منسوب به ابو شعيب براثى عابد است، و او نخستين كسى بود كه در «براثا» در كوخى [يعنى خان ه اى كه از نى ساخته بود] ساكن شد، و در آن كوخ خدا را عبادت مى كرد، تا دخترى از اولاد مستوفيان بزرگ كه تربيت شده قصرها بود، گذارش به كوخ او افتاد، همين كه نظرش به ابو شعيب افتاد و حال او را ديد، از آن حال معنوى بسيار لذّت برد، و جذبه ابو شعيب او را در ربود، به اندازه اى كه پاى بند او شد، به ناچار نزد آن عابد زاهد آمد و گفت: میخواهم خادم تو باشم، گفت: میپذيرم به شرط اينكه از اين شك و هيبئت خارج شوى، آن سعادتمند پذيرفت و از آنچه در اختيار داشت چشم پوشيد، و آراسته به لباس عابدان شد.
ابو شعيب او را به همسرى برگزيد، همين كه آن دختر وارد كوخ شد، قطعه حصيرى ديد، كه ابو شعيب آن را براى حفظ خويش از رطوبت زمين زير بدن خود انداخته بود، دختر گفت: من نزد تو نخواهم ماند، مگر وقتى كه اين قطعه حصير را از زير خود دور اندازى، زيرا از تو شنيدم كه میگفتى زمين میگويد:

يَا ابْنَ آدَمَ تَجْعَلُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ حِجَاباً وَ أَنْتَ غَداً فِي بَطْنِي.

پسر آدم بين من و خود حجاب قرار مى دهى، و حال آنكه فردا در شكم من خواهى بود.
ابو شعيب آن حصير را دور انداخت و آن دختر چند سالى نزد او ماند و با هم به بهترين وجه عبادت مى كردند، تا از دنيا رخت بربستند.
مؤلّف گويد: ما د ركتاب «هدية الزائرين» تعدادى از رواياتى را كه در فضيلت اين مسجد شريف است ذكر كرديم و گفتيم: از مجموع اين اخبار چند فضيلت براى اين مسجد به دست مى آيد كه اگر هريك از آنها در هر مسجد باشد، سزاوار است انسان كوله بار خود برگيرد، و سختى راه را به جان بخرد، تا به فيض نماز و دعاى در آن نائل و بهره مند شود: اول: حق تعالى مقرّر فرموده كه در آن زمين فرو نيايد، هيچ رهبرى با لشکرش جز پيغمبر يا وصى او.
دوم: خانه حضرت مريم سلام الله عليها است.
سوم: زمين حضرت عيسى عليه السّلام است.
چهارم: اينكه چشمه اى در آنجاست كه براى حضرت مريم سلام الله عليها ظاهر شده.
پنجم: ظاهر ساختن حضرت امير عليه السّلام آن چشمه را به اعجاز خويش.
ششم: بودن سنگ سپيد متبركى كه مريم سلام الله عليها حضرت عيسى عليه السّلام را در آن محل بر آن سنگ نهاده بود.
هفتم: بيرون آوردن امير مؤمنان آن سنگ را با اعجاز و نصب آن به سمت قبله، و خواندن نماز به سوى آن.
هشتم: اينكه حضرت امير مومنان عليه السّلام و دو نوباوه او حضرت مجتبى و سيد الشهدا عليهم السّلام در آن مكان نماز بجا آوردند.
نهم: توقف امير مؤمنان عليه السّلام به مدت چهار روز در آنجا، نماز خواندند.
دهم: نماز خواندن پیغمبران به خصوص حضرت خلیل الرحمن در آنجا.
يازدهم: اينكه قبر پيامبری در آنجا است.
و شايد آن پيامبر حضرت يوشع باشد، كه شيخ مرحوم فرموده: قبرش در خارج كاظمين در قبله مسجد براثاست.
دوازدهم: برگشتن آفتاب براى حضرت امير عليه السّلام در آنجا.
با اين شرافت و فضيلت، و بروز آيات الهی و معجزات حيدرى در آن مكان، معلوم نيست از هزار نفر زائر يكى هم به آنجا برود، با اينكه مسجد سر راه آنان است و به كرّات از آنجا عبور میكنند، و اگر به طور اتفاق كسى بخواهد آن مواهب را درك كند، چون به آنجا برسد و ببيند در مسجد بسته است، از دادن اندكى پول، براى بازكردن آن دريغ می كند، و خود را از اين همه مواهب بزرگ محروم میكند، و حال آنكه گاهى براى تماشاى بغداد، و عمارات ستم گران پول هاى گزافى می پردازند.
چه رسد به پرداخت پول هاى بسيارى كه براى تنوع در معاش و خريد اجناس نحس نجس يهوديان بغداد، كه گويا اين مصارف سنگين، و خرج هاى فوق العاده، و پرداخته اى اضافى، از شرايط كامل شدن زيارت بيشتر زائران است و اللّه المستعان!

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم