تاریخچه شهر کاظمین


145 ه .ق این جا باغ شونیزیه بود درکنار بغداد. منصور این باغ را به عنوان «مقابر قریش » قرار داد.
179 ه .ق به دستور هارون، امام موسی کاظم از مدینه به بغداد آورده و در این شهر زندانی شد.
183 ه .ق امام موسی کاظم به دستور خلیفه، توسط سندی بن شاهک در زندان مسموم و به شهادت رسید.
183 ه .ق بدن مطهّر امام را در محلّه مقابر قریش، جایی که امام قبلاً آن را خریداری کرده بود، به خاک سپردند.
220 ه .ق امام جواد  به دستور معتصم عباسی، مسموم و شهید شد؛ ایشان نیز در جوار قبر جدّش، دفن شد.
بر قبر آن دو بزرگوار بقعه و عمارتی بنا کردند. از آن پس مقابر قریش، نام «کاظمیّه » بر خود گرفت.
336 ه .ق به امر معزّالدوله )آل بویه( مجدداً بقعه ای باشکوه، بنا شد و بر فراز هر قبر، ضریحی از چوب ساختند.
369 ه .ق عضدالدوله، حرم را توسعه داد، دیواری گرداگرد شهر کشید و به این ترتیب، کاظمین جایگاه ویژه یافت.
441 ه .ق درگیری شیعه و سنّی در محلّه کرخ بغداد، باعث آتش سوزی و سرایت آن به حرم مطهّر شد.
490 ه .ق مجدالملک دیوارهای حرم را کاشی کرد؛ شمال حرم مسجدی بزرگ ساخت و دو مناره زیبا بنا کرد.
569 ه .ق بر اثر طغیان رودخانه دجله، صحن و حرم شریف دچار آسیب شد.
575 ه .ق الناصر لدین الله، به همّت وزیر شیعی اش، حجره هایی در اطراف حرم ساخت و دارالضیافه بنا کرد.
608 ه .ق خلیفه عباسی، حجره های اطراف صحن را به مدرسه علوم دینی تبدیل کرد.
656 ه .ق با تهاجم هولاکوخان مغول به بغداد، کاظمین نیز دست خوش تاراج وحریق شد.
658 ه .ق عطاملک جوینی، وزیر هولاکو، به بازسازی و جبران خسارت وارده به حرم کاظمین پرداخت.
776 ه .ق با طغیان دجله، حرم دچار خرابی شد؛ سلطان اویس جلایری به ترمیم خرابی ها پرداخت.
926 ه .ق شاه اسماعیل صفوی بنای باشکوهی با دوگنبد کاشی کاری و مسجدی در شمال حرم ساخت.
1045 ه .ق شاه صفی، 4 مناره در گوشه های صحن ساخت که هم اکنون نیز پا برجاست.
1211 ه .ق آقا محمدخان قاجار دو گنبد را با طلای ناب پوشاند و کف حرم و صحن را باسنگ مرمر فرش کرد.
1229 ه .ق فتحلی شاه قاجار داخل رواق ها را آینه کاری و بالای مناره ها را طلاکاری کرد.
1255 ه .ق معتمد الدوله، از دولتمردان قاجار، ایوان های رواق های جنوبی، شرقی و غربی را طلاکاری کرد.
1282 ه .ق شیخ العراقین، وکیل امیرکبیر، به تذهیب ایوانها و آینه کاری حرم وکاشی کاری صحن پرداخت.

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم